Doc. dr. Paulo Almeida

Leirijos politechnikos institutas, Portugalija

Moksliniai interesai: turizmo verslo vadyba, turizmo administravimas, turizmo globalizacija, turizmo ir laisvalaikio rinkodara

Prof. habil. dr. Aleksandras Bandurinas

J. A. Senkevičiaus vardo Maskvos valstybinis turizmo verslo institutas, Rusija

Moksliniai interesai: organizacijų valdymas ir efektyvaus funkcionavimo statistinės analizės metodika

Doc. dr. Arūnas Emeljanovas

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: mokinių fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas, mokyklinės kūno kultūros problematika

Doc. dr. Vilija Bitė Fominienė

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: žmogiškųjų išteklių valdymas, komunikacija organizacijoje

Prof. habil. dr. Juris Grants

Latvijos sporto pedagogikos akademija, Latvija

Moksliniai interesai: sporto mokslas, fizinis aktyvumas, laisvalaikio praleidimo formos, judėjimo įgūdžių lavinimas, interaktyvus mokymas, humanistinė sporto edukologija

Prof. dr. Marina Gunare

Tarptautinė Baltijos akademija, Latvija

Moksliniai interesai: turizmo vadyba ir rinkodara

Prof. dr. Antti Haahti

Laplandijos universitetas, Suomija

Moksliniai interesai: marketingo vadyba, turizmo paslaugų tyrimai, turizmo antreprenerystė

Doc. dr. Edmundas Jasinskas

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: laisvalaikio ekonomika, žinių vadyba

Doc. dr. Ilja Jeriominas

Stavropolio medicinos akademija, Rusija

Moksliniai interesai: šiuolaikinės varžybų technologijos, vandens terapija

Doc. dr. Vytautas Liesionis

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: „žalioji“ rinkodara, elektroninis verslas

Doc. dr. Rimantas Mikalauskas

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: laisvalaikis, rekreacija, sporto renginių ir pramogų organizavimas

Doc. dr. Algirdas Muliarčikas

Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: žmonių fizinis lavinimas ir sveikatinimas, fizinės prievartos veiksmų ir jų panaudojimo aplinkybės, fizinio parengtumo ir asmens saugumo koreliacija

Prof. dr. Valentinas Navickas

Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: tarptautinis verslas, infrastruktūros ekonomika, turizmo ekonomika, Europos rinkų ypatumai, įmonių socialinė atsakomybė, klasterizacija, filantropija, konkurencingumas

Prof. dr. Aleksandras Nesmejanovas

Europos gamtos mokslų akademija, Hanoveris

Moksliniai interesai: inovatyvių žaidimų kūrimo procesai, sporto vadyba, neįgalių asmenų įtraukimas į socializacijos procesus ir jų fizinis lavinimas

Doc. dr. LinaPilelienė

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: vartotojų elgsena, vietos rinkodara

Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė

Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: verslo administravimas, reguliavimas, rinkų struktūros, viešoji ekonomika, įmonių socialinė atsakomybė, turizmas

Prof. dr. AleksasStanislovaitis

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: raumenų prisitaikymas prie skirtingų fizinių krūvių, galingumo lavinimo technologijų

Doc. dr. Ingrida Šarkiūnaitė

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva

Moksliniai interesai: žmogiškieji ištekliai, personalo vadyba

Doc. dr. Rūta Šiaučiulienė

Šiaulių universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: laisvalaikio organizavimas

Doc. dr. Biruta Švagždienėvyriausioji redaktorė

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: vadyba, organizacijų administravimas

Doc. dr. Irena Valantinė

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: sporto vadyba, žmogiškieji ištekliai, kompetencijų ugdymas

Dr. Kristina Visagurskienė

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: vyresnio amžiaus žmonių fizinis aktyvumas ir sveikata

Prof. dr. Sergejus Vojtovičius

Trenčino Aleksandro Dubčeko universitetas, Slovakija

Moksliniai interesai: tarptautinis verslas, konkurencingumas, žmogiškųjų išteklių valdymas

Doc. dr. Jolita Vveinhardt

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Moksliniai interesai: mobingas kaip darbuotojų diskriminacija, organizacijos klimatas

Prof. habil. dr. Arch Woodside

Bostono kolegijos Carroll vadybos mokykla, JAV

Moksliniai interesai: marketingas

Prof. habil. dr. Janis Zidens

Latvijos sporto pedagogikos akademija, Latvija

Moksliniai interesai: rankinio teorija, metodologija ir terminologija

Doc. dr. Irena Žalienė

Šiaulių universitetas

Moksliniai interesai: vadyba, personalo vadyba, turizmas, Lietuva

Dr. Diana Karanauskienė

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Kalbos redaktorė

Vida Jakutienė

Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

Kalbos redaktorė