Vytautas Katasanovas, Vidmantas Katasanovas, Žilvinas Stankevičius

pdfInnovative Leader in Higher Education

Innovative Leader in Higher Education

pdfAbstract


Jūratė Kuklytė

pdfStandartinių nešiojamųjų kompiuterių pirkimo dvinarė logistinė analizė lietuvoje

Binary Logistic Analysis of Purchasing Standard Laptops in Lithuania

pdfAbstract

Двучленныйлогистический анализ приобретения стандартных портативных компьютеров в Литве

pdfРезюме


Jūratė Požėrienė, Giedrius Leleika, Vytautas Kailius

pdfNeįgaliųjų laisvalaikio organizavimas socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Organization of Leisure for the Disabled Persons in Institutions Providing Social Services

pdfAbstract


Maia Seliverstova

pdfThe Role of Financial Controlling in the Management System of Tourism and Recreational Company

The Role of Financial Controlling in the Management System of Tourism and Recreational Company

pdfAbstract


Viktorija Tauraitė

pdfPasaulio eksporto dinaminė analizė ir prognozavimas

The Dynamic Analysis of World Export and the Forecast of It

pdfAbstract

Динамический анализ и прогнозирование мирового экспорта

pdfРезюме