• Socialiniai mokslai (sportas, turizmas, rekreacija ir laisvalaikis; pedagogika ir didaktika; socialinė pedagogika; sociologija; psichologija; vadybos ir administravimo mokslai, rinkotyra, ekonomika; teisė, komunikacija ir informacija, mokslinių tyrimų metodologija).
  • Humanitariniai mokslai (filosofija; istorija).